50%

Програма

07:00 "Viva la Musica!"

08:10 "Хармония и здраве" – гимнастика за духа и тялото

08:40 "Събуди се с усмивка"

09:30  Документален филм

10:30 "Петолиния" - музикален микс 

11:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер

11:30 "Viva la Musica!"

13:00  Документална поредица

13:30 "Моята улица" – поредица на ТВ1 (п)

14:00 "Петолиния" - музикален микс

14:30 "Ария" - оперни постановки, заснети от ТВ1 

17:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер

17:30 "Петолиния" – музикални фрагменти

18:00 "Алтернативата" - на живо от студиото на ТВ1

19:00 "Viva la musiсa" 

20:00 "Денят с Веселин Дремджиев"

21:00 "Джазът си има телевизия"

23:00 "Животът на звездите" – биографии 

00:00 "Алтернативата" - повторение

01:00 "Viva la Musica!"

02:00  Документална поредица (повторение)

02:30 "Пътят" – авторско предаване на Тв1 (п.)

03:30 "Алтернативата" - повторение

04:00 "Ария" - оперни постановки, заснети от ТВ1

06:00 "Наслада в ежедневния живот" – проповед на Джойс Майер


06:30 "Viva la Musica!"

08:10 "Хармония и здраве" – гимнастика за духа и тялото

08:40 "Събуди се с усмивка"

10:30 "Моята улица" - документална поредица на ТВ1 

11:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер

11:30  Документална поредица

12:00 "Viva la Musica!"

13:00  Документална поредица

13:30 "Балетните пантофки" - балетни постановки

14:30 "Галерия" – в света на изкуството с ТВ1 (п.)

15:00 "Музикална академия" 

17:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер

17:30 "Петолиния" – музикални фрагменти

18:00 "Алтернативата" - на живо от студиото на ТВ1

19:00 "Ключ сол" - час за класика

20:00 "Денят с Веселин Дремджиев"

21:00 "Viva la Musica!"

23:00  Документален филм

00:00 "Алтернативата" - повторение

01:00 "Viva la Musica!"

02:00  Документална поредица (повторение)

02:30 "Музикална академия"

03:30 "Алтернативата" - повторение

04:30 "Анфас" – авторско предаване за култура (п.)

05:30 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер 


06:00 "Viva la Musica!"

08:10 "Хармония и здраве" – гимнастика за духа и тялото

08:40 "Събуди се с усмивка"

09:30 "Пътят" – авторско предаване на ТВ1 (от архива)

10:30 "Галерия" – в света на изкуството с ТВ1 

11:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер

11:30  Документална поредица

12:00 "Петолиния" – музикални фрагменти

13:00  Документална поредица

13:30 "Viva la Musica!"

14:30  Българско документално кино 

15:30 "Музикална академия" 

17:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер 

17:30 "Петолиния" – музикални фрагменти

18:00 "Алтернативата" - на живо от студиото на ТВ1

19:00 "Viva la musiсa" 

20:00 "Денят с Веселин Дремджиев"

21:00 "Ключ сол" - час за класика

22:00 "Анфас" – авторско предаване за култура на ТВ1 (п)

23:00  Документална поредица 

23:30 "Серенада" - музика за лека нощ

00:00 "Алтернативата" - повторение

01:00 "Петолиния" – музикални фрагменти

01:30  Българско документално кино

02:30 "Музикална академия"  

03:30 "Алтернативата" - повторение

04:30 "Моята улица" - /повторение/

05:00 "Петолиния" - музикален микс

05:30  Документален филм 

06:00 "Наслада в ежедневния живот" – проповед на Джойс Майер

06:30 "Viva la Musica!"

08:10 "Хармония и здраве" – гимнастика за духа и тялото

08:40 "Събуди се с усмивка"

10:00 "Анфас" - авторско предаване за култура на ТВ1 (от архива)

11:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер

11:30  Документална поредица

12:00 "Viva la Musica!"

13:00 "На стената" със Светльо Митев - вечерно шоу (повторение)

13:30 "Петолиния" - музикален микс

14:00  Документална поредица

14:30 "Музикална академия" 

17:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер

17:30 "Петолиния" - музикален микс 

18:00 "Алтернативата" - на живо от студиото на ТВ1

19:00 "Ключ сол" - час за класика

20:00 "Денят с Веселин Дремджиев"

21:00 "Запазената марка Марио Гаврилов" - бизнес предаване на ТВ1

21:30 "Премиера"

23:00  Документален филм

00:00 "Алтернативата" - повторение

01:00 "Viva la Musica!"

02:00  Документална поредица (повторение)

02:30 "Петолиния" - музикален микс

03:00 "Географски ширини" - документална поредица

03:30 "Алтернативата" - повторение

04:30 "Галерия" – в света на изкуството с ТВ1 /п./

05:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер

05:30 "Viva la Musica!"

08:10 "Хармония и здраве" – гимнастика за духа и тялото

08:40 "Събуди се с усмивка"

09:30  Документален филм

10:30 "Петолиния" - музикален микс

11:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер

11:30 "Viva la Musica!"

13:00  Документална поредица 

13:30 "Петолиния" - музикален микс 

14:00 "Запазената марка Марио Гаврилов" - бизнес предаване на ТВ1 /п./

14:30 "Ария" - оперни постановки, заснети от ТВ1

17:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер

17:30 "Петолиния" - музикален микс 

18:00 "Алтернативата" - на живо от студиото на ТВ1

19:00 "Viva la Musica!"

20:00 "Денят с Веселин Дремджиев"

21:00 "Пътят" – авторско предаване на ТВ1 /премиерно/

22:00  "Джазът си има телевизия"

23:00  Документален филм

00:00 "Алтернативата" - повторение

01:00 "Viva la Musica!"

02:30  Документална поредица (повторение)

03:00 "Петолиния" - музикален микс

03:30 "Алтернативата" - повторение

04:30 "Ария" - оперни постановки, заснети от ТВ1

06:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица 


06:30 "Viva la Musica!"

08:10 "Хармония и здраве" – гимнастика за духа и тялото

08:40 "Събуди се с усмивка"

09:30 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер

10:00 "Ключ Сол" - час за класика

11:00 "Запазената марка Марио Гаврилов" - бизнес предаване на ТВ1 /п/

11:30 "Петолиния"

12.00 "Галерия" - в света на изкуството с ТВ1 (премиера)

12.30 "Viva la Musica!"

13:30 "Пътят" – авторско предаване на ТВ1 (п.)

14:30 "Балетните пантофки"

15:00 "Съботно настроение"

18:00 "Ключ Сол" - час за класика

19:00 "Моята улица" – поредица на ТВ1

19:20 "Viva la Musiсa"

20:30 "Анфас" – авторско предаване за култура на ТВ1 (премиера)

21:30 "Петолиния" - музикален микс  

22:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер 

22:30 "Животът на звездите" - документална поредица

23:30  Серенада - музика за лека нощ

00:00  "Галерия" - в света на изкуството с ТВ1 (п.)

00:30 "Viva la Musica! "

02:30 "Балетните пантофки"

03:00 "Съботно настроение" – музикално развлекателен блок 

06:00 "Моята улица" - поредица на ТВ1

06:15 "Viva la Musica!"

08:10 "Хармония и здраве" – гимнастика за духа и тялото

08:40 "Събуди се с усмивка"

09:30 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер

10:00 "Петолиния" - музикален микс  

10:30 "Анфас" – авторско предаване за култура на ТВ1 (п.)

11:30 "Премиера по ТВ1" 

13:30  Българска популярна музика

14:00 "Моята улица" – поредица на ТВ1

14:30 "Географски ширини" - документална поредица

15:00 "Музикална академия"

17:00 "Пътят" - предаване за всички търсещи по всички пътища (п.)

18:00 "Ключ сол" – час за класика

19:00 "Галерия" – в света на изкуството с ТВ1

19:30  Документален филм

20:00 "Джазът си има телевизия" 

22:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер 

22:30 "Серенада" - музика за лека нощ

23:30 "На ръба на оцеляването" - документална поредица

00:00 "Премиера по ТВ1"

02:00 "Моята улица" – поредица на ТВ1 (п.)

02:30 "Географски ширини" - документална поредица

03:00 "Музикална академия"

05:00 "Пътят" - авторско предаване на ТВ1 (п.)

06:00 "Петолиния" - музикален микс  

06:30 "Галерия " - в света на изкуството с ТВ1 /п./