„Пътят“ към скалните феномени с гост Румен Зиновиев, бр. 380
Публикувано на 08.01.2021


За скалните феномени на България, за откриването им, за тайните, които крият, ще говорим в следващото предаване с Румен Зиновиев – една интересна личност, която намира и популяризира причудливи образования в скалите. За него в интернет пише, че не е геолог, не е и историк. Румен Зиновиев е завършил философския факултет на Московския държавен университет „Ломоносов“ през 1985 г. Като държавен служител е заемал различни длъжности в системата на МВР и в сферата на националната сигурност. Има интереси в областта на историята и археологията. Мегалитните обекти са негова страст от 5 години. Поставя си за цел да разкрива и пропагандира тази скална древност най-вече в Кюстендилския край, откъдето са корените на рода му.

Очакваме Ви! Среща на „Пътят“! 


Сподели с приятели в