Реклама


За информация по всички интересуващи ви въпроси свързани с излъчването на реклами в програмната схема на ТВ1 и уеб сайта ни, можете да ни пишете или да се свържете с нас на посочените по-долу контакти.

ИЗБОРИ 2021- РЕКЛАМНИ ТАРИФИ:

Мария Дамянова
Е-mail: reklama@tv1-bg.com
Тел. : +3592 851 0919, +359 887 331049