Гледайте по ТV1

РЕТРОГРАДНИТЕ ПЛАНЕТИ

Какво е ретроградно движение

retrograde planets2В астрологията съществува това понятие „ретроградни планети” или планети с обратна посока на движение. Това явление е свързано с неравномерната скорост в движението на Земята и планетите. Самата дума „ретроградност” означава движение назад. Но на нас ни е известно, че планетите не са способни да променят посоката си на движение, при придвижването си по орбита около Слънцето. В своето движение те могат да забавят ход и ние, наблюдателите от Земята, която също се движи, виждаме че дадената планета е започнала движение назад. Именно позицията ни на наблюдаели, ни позволява да отчетем подобна промяна в скоростта на планетата, като нейно ретроградно движение. Ако позицията ни на наблюдател беше хелиоцентрична – от Слънцето, то ние нямаше да отчетем подобни обратни движения.

 

Продължителност

Ретроградни могат да бъдат всички планети, с изключение на светилата: Слънцето и Луната. Меркурий е ретрограден средно три пъти в годината и това продължава, приблизително, за три седмици. Венера се движи ретроградно веднъж в годината, в продължение на около 43 дни. Ретрограден Марс срещаме веднъж на две години и той трае около два месеца.

На кого влияе

Важно е да се отбележи, че ретроградните планетарни периоди оказват влияние на хората, които имат в рождената си карта същата планета, като директна. Т.е. човек, роден с ретрограден Меркурий, не усеща толкова значимо периодите на ретрограден Меркурий. За него тези енергии и влияния са познати по рождение.

Проблеми или предизвикателство

В периодите на ретроградност могат да възникнат някои проблеми, които са свързани със сферата на действие на дадената планета. Например, при ретрограден Меркурий е вероятно да възникнат трудности с комуникацията, информацията, договорните отношения и търговските дейности. Но пак, казваме, че това не засяга хората, които по рождение също имат ретрограден Меркурий. Астрологията препоръчва да се отчитат тези периоди при взимането на решения и личното планиране. В периодите на ретроградност за мнозина ще се наложи да се върнат отново към недовършена работа, планове или отношения които са изживяни. При това, ретроградните планети забавят решаването на задачите във времето. Те поставят и един вътрешен фокус на дневен ред. Карат ни да се обърнем и погледнем дълбоко в себе си, да обмислим по нов начин старите неща, да довършим несвършеното и да изясним приключили или минали отношения. Това са ползотворни периоди за равносметка и анализ.

Степени на влияние

Най-голямо влияние върху човека оказват планетите, които са разположени най-близко до Земята. Това са ретроградните: Меркурий, Венера и Марс. От друга страна, това са планетите отговарящи за нашите лични качества и функциониране на личностно ниво.

Откажете се от негативните очаквания

Не бива да приписваме негативи на ретроградните периоди и да се страхуваме от тях. Те са полезни за нас, като ни помагат да станем по-гъвкави и адаптивни. Помагат ни да вникнем по-съществено в самите нас и да се променим, в отговор на новата реалност. В социален план, може да срещаме трудности в определени сфери, но когато знаем кои са те, за съответната планета и период, можем просто да изберем по-добро време и да изчакаме търпеливо. Както се казва: всяко нещо си има своето време.