Гледайте по ТV1

smalllogo    А1 DTH (сателитна) платформа: TV1 SD - позиция 79; DTV (кабелна) платформа: TV1 SD – позиция 84, TV1 HD – позиция 89; Xplore TV: TV1 SD – позиция 195, TV1 HD – позиция 374; IPTV: TV1 SD – позиция 233, TV1 HD – позиция 113;      БУЛСАТКОМ -  IPTV платформа, 701 позиция;    Близу - 89 позиция;    ВИВАКОМ - IPTV платформа, 124 позиция;    NET1 - Интерактивна ТВ, 175 позиция. Всички останали оператори можете да намерите в рубрика "ПОКРИТИЕ" от сайта на ТВ1   smalllogo                    А1 DTH (сателитна) платформа: TV1 SD - позиция 79; DTV (кабелна) платформа: TV1 SD – позиция 84, TV1 HD – позиция 89; Xplore TV: TV1 SD – позиция 195, TV1 HD – позиция 374; IPTV: TV1 SD – позиция 233, TV1 HD – позиция 113;      БУЛСАТКОМ -  IPTV платформа, 701 позиция;    Близу - 89 позиция;    ВИВАКОМ - IPTV платформа, 124 позиция;    NET1 - Интерактивна ТВ, 175 позиция. Всички останали оператори можете да намерите в рубрика "ПОКРИТИЕ" от сайта на ТВ1

ХОРАРНА И ЕЛЕКТИВНА АСТРОЛОГИЯ

tv1Съвременното развитие на Астрологията е допринесло за нейното многообразие от различни видове и приложения. Почти няма област, до която да не се докосва днешната Астрология. Такива са Хорарната и Елективна Астрология.

 

Хорарна астрология

Хорарната астрология има богато минало. Тя съществува още от времето на Птоломей, но тогава употребата й не е срещала нужната популярност. Намира я през времето на Ренесанса, когато настъпват златните години за езотериката и окултизма.

Хорарната астрология се занимава с изучаването на хороскопи, построени на база ясно формулирани въпроси, касаещи актуални събития в близко време. Тя отговаря на всеки въпрос, който човек задава, като се задейства от самия миг или времето на задаване на въпроса. Най-успешно разглежда и отговаря на конкретни и ясни, точно определени въпроси. Ако въпросът, на когото търсим отговор, е неясен, мъгляв, неискрен или неточно формулиран – то на него няма да е възможно да се отговори коректно. Ако въпросът е възникнал от реална потребност и е искрен, хорарната карта точно ще го отрази и ще предостави възможност за интерпретация и отговор. Приложението на Хорарната Астророгия е към всякакви житейски теми, но най-важно си остава точното формулиране на въпроса и записването на времето на неговото задаване.

Хорарната Астрология се базира на разбирането, че нашите душевни пориви не са случайни и няма случайно възникващи неща във времето. Важен е моментът на възникване на съответния въпрос, а интерпретацията на хорарната карта е изкуство, достъпно не за всеки астролог.

Елективна астрология

Най-ясно можем да я опишем, като метод за определяне на най-доброто или най-точното време за нещо. Понятието electio, означава избор. Елективната астрология се занимава с търсене на подходящото време за: откриване на фирма, сключване на граждански брак, подписване на сделки, сключване на договори, планиране на операция, покупка на недвижим имот, планиране на пътуване, и всякакви други важни в живота на човека начинания.Untitled-1

Елективната Астрология дава свобода и избор на човека. Да допуснем, че по хороскопа на една фирма можем да определим какво я очаква – успешно бъдеще, трудности или фалит. То тогава, защо да не определим предварително най-благоприятния момент за нейното начало. Човек трябва да се замисли, че тръгвайки да поставя начало на нещо, е особено важно да избере благоприятния момент. Задачата на Елективната Астрология е научно обоснования подбор на благоприятното време. Тази човешка възможност за избор се явява елемент от свободата, дадена ни свише.

Дали Астрологията ви привлича, обект е на вашия интерес или в живота ви се откриват съответните нужди – вие преценете. Но тя разполага с достатъчно добри възможности, с които може да ви бъде от полза.

Реклама

Рекламирайте при нас

За контакти: Мария Дамянова
reklama@tv1-bg.com
Тел.: +359 2 851 09 19, 0887 33 10 49

Свали Рекламна Тарифа