Гледайте по ТV1

smalllogo    TV1 RADIO позволява да слушате в колата, в градския транспорт или ако нямате добър интернет. Опция 'връщане' е активна и можете да връщате 24 часа програмата ни.   smalllogo

АСПЕКТИТЕ В АСТРОЛОГИЯТА

astr1Вероятно сте се сблъсквали с коментари или определения от вида: „Слънцето прави аспект с Венера” или „Между тях има тригон”. В астрологията взаимоотношенията между два обекта се обозначават с аспект, като той отразява определено ъглово отношения. Аспектите са онези линии, които свързват две планети, изграждайки между тях определени отношения. Ние можем да наблюдаваме движението на всички планети, но това, което е важно за нас е има ли между тях взаимодействие, т.е. аспект. Нашата прогноза става още по-прецизна, когато определим и вида на самия аспект.

 

Видове аспекти

В зависимост от астрологичната школа, се използват множество и различни видове аспекти при интерпретацията. Най-общо се делят на две големи групи: Мажорни и Минорни. Както и в музиката, така и тук, мажорните аспекти имат силно, ясно и отчетливо действие. Тях ги регистрираме лесно. При минорните влиянието е по-завоалирано, по-слабо и неясно, като някои хора дори изобщо не усещат тяхното влияние. Практикуващите астролози работят основно с мажорните аспекти, които включват: съвпад, секстил, квадрат, тригон и опозиция. Някои добавят и ролята на квинконса и полусекстила.

Мажорни аспекти

Това са 0 градуса – съвпад, 60 градуса – секстил, 90 градуса – квадрат, 120 градуса – тригон и 180 градуса – опозиция. От своя страна мажорните аспекти се делят на два вида: Хармонични и Дисхармонични. Тук няма как да не сте чули коментари, като: „имам лош аспект между Сатурн и Слънце” или „Венера ми е аспектирана хармонично”. Това деление идва от ъгловото отношение. Хармонични са: секстила и тригона. Дисхармонични са квадратурата и опозицията. А съвпадът може да бъде и двете, като зависи от планетите, които участват в него.

Хармонични аспекти

Тези аспекти показват най-приятните за нас взаимодействия. В тях планетите се реализират с лекота, демонстрират заложените положителни характеристики, а ние виждаме това в поведението си и събитията, чрез позитивни и успешни действия. В рождената карта хармоничните аспекти показват нашите таланти, заложби, стабилни и позитивни личностни черти. А когато правим прогнози – благодарение на хармоничните аспекти ние реализираме планове, жънем успехи и постигаме желаното.

Дисхармонични аспекти

При тях нещата не са толкова леки и приятни. Срещаме трудности, съпротиви, препятствия по пътя си. Планетите по-трудно реализират себе си и нерядко демонстрират негативните си стрени. Това прозира в поведението на човека и обикновено го определяме като нежелателно. А събитията носят изненади, предизвикателства и негативна заявка. В рождената карта дисхармоничните аспекти показват кои личностни черти и тенденции трябва да развиваме и облагородяваме, в кои сфери от живота ще се сблъскваме с най-много предизвикателства и трудности. А в прогнозите тези аспекти носят трудни периоди, време на промени и изпитания.

„Добрите” и „лошите” аспектиastr2

Много астролози могат да ви кажат, че няма „добри” и „лоши” аспекти, и ще са прави, защото доброто и злото е нашата субективна представа за нас и света около нас. Най-често хороскопът е изпълнен и с двата вида. По-рядко се наблюдават такива, само с един вид. Интересно е да се спомене, че по-успешни в живота са хората с дисхармонични или негативни аспекти. И това е логично, защото именно там, те неведнъж са полагали значителни усилия и са се усъвършенствали. Вие може да видите един такъв усмихнат човек, но само той знае през какво е минал. И обратния случай: при човек с множество хармонични аспекти. Може би ще си кажете: „Супер, той е успял”, но уви не е така. Обикновено при тези хора се наблюдава значителна пасивност и много по-ниска мотивация. В резултат от това те не могат да се похвалят, като тези с дисхармоничните. На практика излиза, че именно трудните аспекти ни помагат да вървим напред, да се развиваме и да постигаме значителни неща. Ако сте посещавали астролог и той ви е правил прогнози, сигурно сте забелязали, че ви отбелязва кога е благоприятен периода и кога – не. Това той го прави с помощта на аспектите. Когато имате хармонични аспекти – прогнозата е добра, а при дисхармонични – прогнозата не ви харесва. Какво се случва при трудните периоди? Тогава енергията е блокирана, възпрепятствана да се реализира открито и ясно навън. Обаче, ако овладеете тази енергия и я насочите навътре, т.е. започнете да работите не в материален, житейски план, а на едно психологическо или духовно вътрешно равнище – нещата се променят значително. Ако вие доброволно, в тези периоди се откажете да променяте външния свят или да очаквате от него и на негово място започнете да разкривате вътрешните светове и материалното не е приоритет – ще постигнете много, дори самите вие ще се учудите. А този опит, след време, независимо в какъв период ще бъдете, ще дава своите плодове. Затова не се плашете от дисхармоничните аспекти на вашето бъдеще, а просто го прегърнете!

Реклама

Рекламирайте при нас

За контакти: Мария Дамянова
reklama@tv1-bg.com
Тел.: +359 2 851 09 19, 0887 33 10 49

Свали Рекламна Тарифа