Гледайте по ТV1

smalllogo    А1 DTH (сателитна) платформа: TV1 SD - позиция 79; DTV (кабелна) платформа: TV1 SD – позиция 84, TV1 HD – позиция 89; Xplore TV: TV1 SD – позиция 195, TV1 HD – позиция 374; IPTV: TV1 SD – позиция 233, TV1 HD – позиция 113;      БУЛСАТКОМ -  IPTV платформа, 701 позиция;    Близу - 89 позиция;    ВИВАКОМ - IPTV платформа, 124 позиция;    NET1 - Интерактивна ТВ, 175 позиция. Всички останали оператори можете да намерите в рубрика "ПОКРИТИЕ" от сайта на ТВ1   smalllogo                    А1 DTH (сателитна) платформа: TV1 SD - позиция 79; DTV (кабелна) платформа: TV1 SD – позиция 84, TV1 HD – позиция 89; Xplore TV: TV1 SD – позиция 195, TV1 HD – позиция 374; IPTV: TV1 SD – позиция 233, TV1 HD – позиция 113;      БУЛСАТКОМ -  IPTV платформа, 701 позиция;    Близу - 89 позиция;    ВИВАКОМ - IPTV платформа, 124 позиция;    NET1 - Интерактивна ТВ, 175 позиция. Всички останали оператори можете да намерите в рубрика "ПОКРИТИЕ" от сайта на ТВ1

ЛИЛИТ – ЧЕРНАТА ЛУНА В АСТРОЛОГИЯТА

lilitОще от древността Черната Луна е обгърната от ореола на особена тайнственост и мистика. Донякъде това произтича от наличието на твърде малко информация за този образ, както в древните писания, така и в митологията.

Митологичният образ на Лилит

Митовете и легендите разказват една история за първата жена на Адам. Господ сътворил първите две същества, като Адам и Лилит. Лилит била твърде дръзка и пряма, според нашите патриархални разбирания и пожелала да бъде равноправен партньор на Адам. Тук се сблъскваме с типично човешките потребности и претенции за власт. Адам не бил съгласен. Той очаквал Лилит да му се подчинява, да му служи и да му бъде вярна. Чисто партриархално разбиране за позициите на мъжа и жената.

Тя, разбира се, искала да го дари с всичко това, но само ако е до него, като равна. Адам не приел, а отишъл при Господ и му се оплакал. Господ (отново с патриархални ценности) изслушал Адам и му съчувствал. Решил да поговори с Лилит и да я убеди. Но не успял, тя твърдо отстоявала своите вярвания и била непреклонна. Тогава Господ решил да я накаже, като я изгонил от Рая и я лишил от най-женственото: направил така, че децата и да умират, лишил я от майчинството. Лилит преглътнала и тази участ, но не отстъпила и била прокудена, където след време, според други легенди, станала жена на Дявола. Господ не оставил Адам самотен, а от самия него сътворил Ева – онази жена, която ще бъде покорна, свенлива, отстъпчива и ще бъде подчинена на Адам. Така се формирала двойката Адам и Ева, където Адам бил доволен за новата жена, която искал, но пак според легендите, нещо не му достигало и въпреки, че имал уж желаната жена, той тайно си мечтаел за Лилит. Дали може да се доверим на това описание и тази история, в кратце спомената при Юдеите, вие преценете. Но образът на Лилит в нашия патриархален свят е запазил главно своето негативно звучене. А както знаем, в живота и в света всяко нещо носи и положителното, и отрицателното.

Лилит в Астрологията

Лилит не е планета, нито астрономично тяло. Тя е проекция на най-отдалечената от Земята точка на Лунната орбита. Т.е. тя представлява въплъщение на Лунно-Земните връзки на различни равнища на битието. На вътрешно индивидуално равнище – това е връзката с физическото тяло, с астрала, и преди всичко с нисшия астрал. Отразява връзката на физическото с психичното. Тук спадат всички видове взаимни, двупосочни влияния между психически и физически състояния. На външно равнище Лунно-Земните връзки, това е взаимодействието с нашето най-близко обкръжение: роднини, родители, деца, прародители. Но на това равнище са и нашите взаимоотношения с природата – живата и неживата. Също така, тук се включват и нашите емоционални предпочитания, които са формирани на базата на минал опит. Т.е. става дума за всички чувства и емоционални връзки – най-дълбоките, първични, неосъзнати нагласи в отношенията с обкръжението и природата.

Полови различия

Разбира се, Лилит участва в хороскопа както на жените, така и на мъжете. Проблемът е, че половите роли и идентичност способстват за нейното осъзнаване в по-голяма степен при жените. Мъжете успяват да се докоснат до този архетип, с помощта на проекциите си върху важните в живота женски фигури. Но и при двата пола осъзнаването е провокирано от дълбоки емоционални и психологически трансформации.

Какво ни казва Лилит в хороскопаlilit2

Тя ни посочва мястото на най-силна индивидуалност и автентична женственост. Показва ни силната връзка на човека с природата: с растителния и животинския свят, на едно подсъзнателно, интуитивно равнище. Жената със силна Лилит не се предава, тя е борбена и не се отказва дори и да търпи загуби. Силно вярва в дълбочината на чувствата си, защото ги познава и не се плаши от тях. Убежденията й за живота надхвърлят рамките на физическото въплъщение. Тя е в състояние да предвижда живота във времето и убеждението й е да в ценността да го съхрани. В любовта е пламенна и отдадена на любимия си човек, на децата и семейството. Силно подкрепя и подпомага жените и майките и е радетел за опазването на природата. Силата й идва от това, че е автентична, индивидуално осъзната и неподвластна на влияния. Това е в крайна сметка дълбоката женственост. Всяка жена, която се е докоснала до нея и я е осъзнала – е истинска и щастлива жена.

Реших да ви представя положителните интерпретации на Лилит в Астрологията, защото и малкото литература, издадена по темата, е насочена главно върху негативните. Не се съмнявам, че това произтича от онзи архетипен-патриархален образ за нея, който ви разказах в началото. Но ние знаем, че живота включва и двете начала. В живота има и добро, има и зло.

Реклама

Рекламирайте при нас

За контакти: Мария Дамянова
reklama@tv1-bg.com
Тел.: +359 2 851 09 19, 0887 33 10 49

Свали Рекламна Тарифа